2013

Serbske Nowiny pisaja 30.12.2013 wo hodownym koncerće w Róžeńće:

Dołho trajacy přiklesk bě Lipjanam dźak za jich wuběrny koncert na wysokim hudźbnym niwowje.

25.10.2013 so wo Nazymskim koncerće takle pisa:

… za kotruž nježnějachu jenož bohaty přiklesk ale tež trójnu serbsku „Sławu“.

14.10.2013 pisaja w Serbskich nowinach wo dobrym wothłósu nazymskeho koncerta a wo njewšědnej změnje dirigata:

Chór drje hewak Jadwiga Kaulfürstowa diriguje. Wčera je ju chorosće dla sotra Judith Škodźina wulkotnje zastupowała, štož wědźeše sej publikum wysoko hódnočić.

Der Sorben liebstes Oratorium rěka w němskim wudaću Serbskich nowin w septembrje 2012. Tu so koncert oratorija „Nalěčo“ pod nawodom Judith Kubicec hišće jónu zjima.

Für die im Bund sorbischer Gesangvereine vereinigten Chöre wird es aber notwendig sein, das einmal erreichte Niveau durch ständige stimmtechnische und musikalische Arbeit zu erhalten.

11.03.2013 pisaja Serbske nowiny wo dźiwadle a njewšědnym projekće za chór a 15.03.2013 so „Kaž w njebjesach“ hišće dokładnišo wobhladuje:

Najmłódši hrajachu swój part runje tak suwerenje, kaž je so chór Lipa na dotal njezwučene wašnje předstajił.

Serbski powěstnik  zjima lěto 2012 ze swojimi kulturelnymi wjerškami a předstaji nimo toho wuslědki hłowneje zhromadźizny Lipjanow.

Tak móže so Lipa ze „staršej“ a „młódšej“ paru do dźěła dać.