Hodowny nyšpor

Wjeselimy so hižo jara na naš lětuši hodowny nyšpor w Róžeńće. Po wuspěšnej premiere Serbskeho rekwiema smy so hnydom do dźěła dali, zo bychmy 30.12.2016 w 18 hodź. swjatoćnu img_4422hodownu atmosferu kuzłali