Nowostki

Zhromadny koncert Lipy a Markkleeberger Vocalisten w Lipsku

Za wšěch přećelow chóroweje hudźby skići so hižo bórze dołho wočakowana přiležnosć. Naš chór Lipa wustupi njedźelu, dnja 08.05.2022, w Lipsku. Chcemy tam hromadźe z našimi našimi přećelemi wot chóra Markklebeerger Vocalisten wulki dwurěčny koncert wuhotować. Tuž wjeselće so na rjany nalětni wulět na dnju maćerje do Lipska. Wjele wjesela!

Allgemein · Nowostki

Israelowa zrudoba a tróšt [3/3] – Wo čo dźe?

K přihotam na předstajenje oratorija „Israelowa zrudoba a tróšt“ słušeše tež přednošk fararja Daniela Dzikiwicza, kiž je nam wobsah twórby z teologiskeho wida zbližił. Wědźachmy, zo su teksty wuwzate ze Stareho zakonja. Tola přiznawamy, zo nam dołho tak cyle jasne njebě, što to wobspěwamy. Nětko po přednošku pak smy čwak mudriši: Oratorij poćahuje so na… Weiterlesen Israelowa zrudoba a tróšt [3/3] – Wo čo dźe?

Allgemein · Nowostki

Israelowa zrudoba a tróšt – Kak smy sej oratorij nazwučowali [2/3]

Bjezdwěla: Nazwučowanje Kocoroweho oratorija „Israelowa zrudoba a tróšt“ běše za nas wužadanje. Hižo mjeno oratorija přeradźeše, zo njebudźe to runjewon wjesołe mědlizanje. Zo njebychmy stajnje wo „zrudobje“ rěčeć trjebali, zjednorichmy za sebje najprjedy raz titul a mjenowachmy twórbu wotnětka luboznje „IZAT“. To bě spočatk lěta 2017, jako započinachmy prěnjej čisle oratorija zwučować. Spěšnje spóznachmy, zo… Weiterlesen Israelowa zrudoba a tróšt – Kak smy sej oratorij nazwučowali [2/3]

Allgemein · Nowostki

Pozadki oratorija Israelowa zrudoba a tróšt [dźěl 1/3]

Jenož hišće jedyn a poł tydźenja a potom budźe tak daloko: Předstajimy oratorij Korle Awgusta Kocora „Israelowa zrudoba a tróšt“, na kotryž smy so tak dołho přihotowali! My Lipjenjo zanjesemy jón zhromadnje z chórom „Meja“ a spěwarjemi a hudźbnikami Serbskeho ludoweho ansambla – a to sobotu, 6. apryla, wječor w 19:00 hodź. w Chróšćan cyrkwi… Weiterlesen Pozadki oratorija Israelowa zrudoba a tróšt [dźěl 1/3]

Wobrazy a impresije · zašłe projekty

Hodowny nyšpor 2018

Kaž kóžde lěto smy so po začuću hižo w lěću z přihotami za nyšpor zaběrali – hodowne spěwy na probje w ćopłej nazymje – někak spodźiwne, někak rjenje. A potom nas zymne wjedro tola njelubje překwapi z dołhej lisćinu zamołwjenjow: dybałe soprany, šnupate alty, kašelate tenory a bjezhłósne basy. Druhdy bě wobsadka spěwarjow jara přehladna… Weiterlesen Hodowny nyšpor 2018

Allgemein

Uwe Pjetaš

Štó sy? Rěkam Uwe Pjetaš a přindu z Pančic. Što je twój nadawk w Lipje? Najprjedy jónu spěwam jara rady w Lipje. Připódla staram pak so tež hisće wo financy chóra. Kajka je twoja najlubša melodija? Repertoire je šěroki. Dosaha wot „Mikulecká dědina” hač do „Cyplkata Kata“. Njesměrnje rady pak tež melodije z wšelakich oratorijow… Weiterlesen Uwe Pjetaš