Nowostki

Nócny koncert – chór Lipa póćmje koncertuje

Přeprošujemy wutrobnje na „nócny koncert“ sobotu, 01.09.2018 we Worklečan parku za kapałku. Lubowarjo chóroweje hudźby móža so na rjany wječor pod hołym njebjom w sćinje swěčki wjeselić. Koncert so w 21.30 hodź. započnje. K tomu předawaja so napoje. Zastup so zběra (5,00€).

Wjeselimy so na was!