Wobrazy a impresije · zašłe projekty

Hodowny nyšpor 2018

Kaž kóžde lěto smy so po začuću hižo w lěću z přihotami za nyšpor zaběrali – hodowne spěwy na probje w ćopłej nazymje – někak spodźiwne, někak rjenje.

A potom nas zymne wjedro tola njelubje překwapi z dołhej lisćinu zamołwjenjow: dybałe soprany, šnupate alty, kašelate tenory a bjezhłósne basy. Druhdy bě wobsadka spěwarjow jara přehladna ale z połnym elanom měrichmy so na generalku a byrnjež termin mjez hodami a nowym lětom ležał wšitcy přichwatachu, zo bychmy finalnje z instrumentalistami hudźili.

Wužadanje kóžde lěto je, zo je cyrkej přihotowana, akustika wupruwowana, swěca nastajena a to prjedy hač prěni připosłucharjo we ławkach sedźa. To jednorišo klinči hač je – publikum přeco prjedy přichwata, mjeztym zo so hłosy a nohi spěwarjow na gmejni wohrěwaja.

A potom skónčnje koncert. Małki widejo widźiće na facebook stronje Lipy!

015071c35213fe9b3ab816fccae6a82e7274147de7