Allgemein · Nowostki

Pozadki oratorija Israelowa zrudoba a tróšt [dźěl 1/3]

Jenož hišće jedyn a poł tydźenja a potom budźe tak daloko: Předstajimy oratorij Korle Awgusta Kocora „Israelowa zrudoba a tróšt“, na kotryž smy so tak dołho přihotowali! My Lipjenjo zanjesemy jón zhromadnje z chórom „Meja“ a spěwarjemi a hudźbnikami Serbskeho ludoweho ansambla – a to sobotu, 6. apryla, wječor w 19:00 hodź. w Chróšćan cyrkwi a dźeń na to, njedźelu, 7. apryla, popołdnju w 17:00 hodź. w Drježdźanskej Křižnej cyrkwi. Nawjedować budźe nas dirigentka Judith Kubicec, intendantka SLA. Wutrobnje přeprošamy na cyle wosebite hudźbne dožiwjenje z něhdźe 80 spěwarjemi a spěwarkami, 40 instrumentalistami a štyrjomi solistami!

IZAT_SbŠtóž njeje wo oratoriju Korle Awgusta Kocora „Israelowa zrudoba a tróšt“ dotal hišće ničo słyšał, njetrjeba so za to hańbować. Twórba wšak bu dotal hakle jónu předstajena, a to před 25 lětami! Ale započinajmy z jeje stawiznu wotprědka: W lěće 1861 je Korla Awgust Kocor tutón swój duchowny oratorij dopisał. Teksty k tomu bě wubrał ze Swjateho Pisma, ze Stareho zakonja. Pod jeho nawodom předstajichu 1862 spěwarjo Drježdźanskeho serbskeho towarstwa „Lumir“ jednotliwe dźěle oratorija w Drježdźanskej Cyrkwi Našeje knjenje (Frauenkirche). Jednotliwe čisła zanjesechu so hišće raz lěto na to w Budyskej Michałskej cyrkwi.

A po tym měješe najprjedy 130 lět zańć, prjedy hač Alojs Hantuš z Budyšina tutu twórbu z archiwa njewuhrjeba a so wo to njepostara, zo by so dwójce – znowa w Budyšinje a Drježdźanach – předstajiła. To bě 1994. Zaměr drje bě, skónčnje cyły oratorij předstajić, tola hladajo na cyłkownu dołhosć, rozsudźichu so tola za skrótšenje. Dokelž njebě Kocor za swój čas cyłu twórbu orchestrizował, napisa Stefan Malzew přewod za orchester.

Samsnu skrótšenu wersiju oratorija „Israelowa zrudoba a tróšt“ w orchestralnym wobdźěłanju Stefana Malzewa předstajimy 6. a 7. apryla 2019 w Chrósćicach a Drježdźanach. Je to zhromadny projekt Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow a Serbskeho ludoweho ansambla. Spěwaja chóry SLA, Lipa a Meja a solisća, hraje orchester SLA, diriguje Judith Kubicec.