Nowostki · Terminy

Duchowny oratorij Kocora so wot wubranki pjeć serbskich chórow a solistow přednjese

„Israelowa zrudoba a tróšt” je duchowny oratorij wuznamneho serbskeho komponista Korla Awgusta Kocora po słowach swjateho pisma. Při tym wupyta Kocor sam městna pismow stareho testamenta. Dokelž pak wón jenož małki dźěl orchestrowaše, je so komponist a dirigent Stefan Malzew z tym zaběrał. Mjez 1989 a 1990 nasta tak skutkowny oratorij, kiž na Kocorowej originalnej… Weiterlesen Duchowny oratorij Kocora so wot wubranki pjeć serbskich chórow a solistow přednjese